EAS

Perioodil 01.01.2012 kuni 01.01.2013 viidi Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastamisel läbi projekt „Innovaatilised bussijaama teenused”  Tallinna Bussijaam OÜ-s.Projekt sai tuge EAS-i Teadmiste ja oskuste arendamise toetamise meetmest.