27. ja 28. augustil kehtib Tallinna bussijaamas ajutine liiklusmuudatus

Teisipäeval, 27. augustil ja kolmapäeval, 28. augustil viiakse läbi Tallinna bussijaama väljumispeatustes nr 6 ja nr 8 paiknevate sadevee kogumiskaevude remonttööd. Nimetatud töö läbiviimiseks suletakse teisipäeval (s.o. 27. august) peatus nr 8 ja kolmapäeval (so 28. august) väljumispeatus nr 6 (mõlemad peatused praeguse prognoosi järgi suletuks ainult üheks päevaks).

Selleks, et vähendada väljumisplatvormide numbrite muutmisega seotud segadust reisijate hulgas viiakse töö läbi selliselt, et teisipäeval on platvorm nr 8 viidud üle ajutisse asukohta, mis paikneb alltoodud joonisel näidatud kohas. 8. platvormi asukohas on sel kuupäeval suur infosilt, mis teavitab reisijaid 8. platvormi ajutisse asukohta viimisest ning ajutise platvormi asukohas on samuti silt, mille järgi reisijad 8. platvormi ära tunnevad. Kuna ajutine peatus asub vahetult bussijaama hoovipoolse ukse ees, siis usun, et reisijad leiavad selle asukoha ilma probleemideta üles.

Täpselt sama skeem toimib päev hiljem 6. väljumispeatusega.

Ajutise muudatuse sujuvaks toimimiseks pöörab ka bussijaama turvateenistus tööde teostamise päeval suurt tähelepanu sellele, et bussijuhid ja reisijad ajutise peatuse asukoha üles leiaksid.

ajutise liiklusmuudatuse skeem